Về chúng tôi - Golden Way Group

GOLDENWAY GROUP

Cửa hàng trực tuyến quốc tế của công ty Golden Way mua và bán vàng đầu tư ở dạng thỏi tiêu chuẩn 999,9 từ các nhà sản xuất toàn cầu được chứng nhận bởi Thị trường kim loại quý London (LMBA) và thương hiệu của chính công ty. Vàng miếng được mua và bán thông qua cửa hàng trực tuyến với bất kỳ số lượng nào có trọng lượng từ 1 đến 100 gam.

Thanh được lưu trữ trong các cơ sở lưu trữ vàng chuyên dụng và được chứng nhận.

Việc giao hàng thanh được thực hiện bằng thư bảo hiểm trên toàn thế giới.

Đến cửa hàng nhóm cách vàng

Những lợi ích

100%
độ tin cậy
100%
Sự an toàn
100%
Khả năng sinh lời
100%
khả dụng

Tài liệu công ty

Bạn muốn trở thành một phần của nhóm?
THAM GIA!